Environment

Sorry, this entry is only available in Hungarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ISO 14001:2005A SALGÓ Raktártechnika Kft. megalapítása óta folyamatosan szem előtt tartotta, hogy hosszú távú üzleti fejlődésének alapvető feltétele a környezeti elemek ésszerű igénybevétele és a környezetet terhelő káros hatások minimális szintre való korlátozása, eliminálása.

Cégünk tudatában van annak, hogy a környezete állapotáért felelősséggel tartozik, ezért elkötelezettje a fejlődésnek és a folyamatos javításnak, mert a szép, tiszta és egészséges környezet nemcsak a munkafeltétel, hanem a társadalmi jólét fontos eleme is.

Vállalatunk működése során mindvégig, minden területen megfelelt a törvényi előírásoknak. Az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer kiépítésével törekszik arra, hogy az előzőeken túlmenően egyre magasabb szinten tudjon megfelelni az új kihívásoknak és napról napra tudja javítani környezeti munkájának minőségét.

Ennek értelmében a társaság kinyilvánítja szándékát:

  • a gazdaságilag elérhető legmagasabb szintű technológiák alkalmazására, amelyekkel csökkenthetőek a felhasználások és kibocsátások,
  • a megelőzés alapelvének tudatos alkalmazására,
  • kitüntetett figyelmet fordít a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra, ennek keretében programokat szervez az ipari hulladékok összegyűjtésére és újrahasznosítására.
  • környezetbarát, ipari hulladékot újrahasznosító gépek beszerzésével, környezetkímélő technológiák kidolgozásával, melynek keretében csökkentjük a fajlagos üzemanyag felhasználást,
  • az alvállalkozók tevékenységének környezeti szempontokat is figyelembe vevő értékelésére és kiválasztására, alvállalkozóinkat optimalizáljuk mind gazdasági, mind környezeti szempontok alapján,
  • a munkatársak folyamatos képzésére és a környezetvédelmi célok megvalósítására való ösztönzésükre
  • az egészséges és biztonságos munkahelyi környezet kialakítására, a környezetkímélő vállalati kultúra megteremtésére, a veszélyforrások csökkentésére és a váratlan események megelőzésére,
  • a környezetvédelmi jogszabályok és előírások folyamatos betartására

A SALGÓ Raktártechnika Kft környezeti céljairól, tevékenységeiről és eredményeiről a megfelelő módon tájékoztatja az érintett feleket, Környezeti Politikája nyilvános, a dolgozók és a lakosság részére hozzáférhető.

Tisztelettel:

Hermann Henrik
ügyvezető